Theo quy định bắt buộc của Cảng Vụ Kiên Giang, Biên Phòng Kiên Giang và chế độ mua bảo hiểm cho hành khách tham gia đi tàu của công ty. Quý khách có thể thực hiện khai báo danh sách hành khách theo yêu cầu về thủ tục tham gia đi tàu bằng một trong các cách sau:

Cách 1: Khai báo online tại địa chỉ http://hatienphuquoc.com.vn/ban-khai-danh-sach-hanh-khach/ . Mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân đã khai báo khi đi tàu.

Cách 2: Tải file mẫu danh sách hành khách tại địa chỉ https://drive.google.com/file/d/0B5N9YDk5u18NNUtBdC1icXktY2M/view?usp=sharing , sau đó điền các thông tin: Họ và tên? Quốc tịch? Năm sinh? Số giấy tờ tùy thân?. Sau đó gửi file đến e-mail của chúng tôi. Mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân đã khai báo khi đi tàu.

Cách 3: Khai báo qua điện thoại. Hình thức này không được khuyến nghị vì rất dễ bị sai sót.

Xin nhắc lại, đây là quy định bắt buộc khi tham gia đi tàu và đây là bước nhầm giảm thiểu thời gian làm thủ tục tại bến tàu, để khách hàng không phải chờ lâu. Mọi hậu quả liên quan đến việc không khai báo và không mang theo giấy tờ tùy thân sẽ không được hỗ trợ giải quyết..