Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ một cách tốt nhất đến các tập thể, tổ chức du lịch - lữ hành. Để nhận được chính sách khách đoàn, sự hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất vui lòng thông báo cho chúng tôi được biết. Các tổ chức bao gồm:

huong-dan-vien- Các tập thể, tổ chức từ thiện.
- Các tổ chức du lịch, lữ hành.
- Các tổ chức giáo dục, học sinh - sinh viên.
Để giảm thiểu tối đa thời gian làm thủ tục mua vé, các tổ chức cần cung cấp trước Danh sách khách đoàn theo mẫu.
Phụ trách chính sách khách đoàn. Mr Bùi Văn Tám - 0939.274160 / 01655 666 228