Do ảnh hưởng của thời tiết, tàu cao tốc Ngọc Thành tạm ngừng hoạt động cả hai tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Nam Du trong ngày 26/05/2016.

Đối với các hành khách đã đặt giữ chổ, chưa xuất vé: Phòng vé Biển Hà Tiên cập nhật và thông báo trực tiếp đến khách hàng diễn biến hoạt động của các tàu. Khách hàng được ưu tiên đăng ký chuyến tàu kế tiếp hoặc hoàn trả các khoản tiền đặt cọc dịch vụ nếu khách hàng hủy chuyến đi.

Đối với các hành khách đã được xuất vé: Phòng vé Biển Hà Tiên cập nhật và thông báo trực tiếp đến khách hàng diễn biến hoạt động của các tàu. Khách hàng được ưu tiên đăng ký chuyến tàu kế tiếp, được hoàn trả lại tiền vé và thu hồi các vé đã xuất nếu khách hàng hủy chuyến đi.

Thời gian hoạt động lại của các tàu phụ thuộc vào tình hình của thời tiết. Khách hàng cần liên lạc với phòng vé để biết các thông tin mới nhất.