Hướng dẫn mặc áo phao và lối thoát hiểm khi tham gia đi tàu cao tốc Hà Tiên - Phú Quốc.


Một số lưu ý:
- Chỉ mặc áo phao khi được lệnh điều động của Thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu;
- Áo phao được đặt phía trên gác gần chổ ngồi, mỗi người điều có một áo phao riêng.